پیام مدیر : درصورت درخواست رمز از شما، به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثلا رز سرور 22
پـیـام سـیـسـتـم : بـه پریسا چت،چت روم پریسا،پریسا چت روم خـوش آمـدیـد



طراحی چت روم



کلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,